zondag 24 augustus 2014

Insider: Frauderende overheid veroorzaakt met vaccins bewust autisme bij vooral zwarte kinderen

Eerder adviseerden wij u vaccinaties te vermijden omdat ze gevaarlijk zijn. Nu is dat ook door een klokkenluider bevestigt. Een top wetenschapper, dr. William W. Thompson, van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), het Amerikaanse orgaan voor ziektepreventie en -bestrijding, klapt uit de school en onthult dat vaccinaties bij zwarte Amerikanen 340% meer kans op autisme veroorzaken. Maar niet alleen dat; hij bekent ook dat CDC dit al langer wist maar dat studie's werden vervalst en gemanipuleerd om de zwarte bevolking nog jaren te blijven vaccineren. En dit terwijl ze wisten hoe schadelijk die vaccins waren (en nog steeds zijn). 

Zodoende kon CDC met leugens en vervalste data, mensen wereldwijd blijven misleiden vaccins te nemen. Dit is niet slechts een manier om samen met Big Pharma grof geld te verdienen, het is ook pure racisme. In de ogen van de eugenetische elite zijn zwarten minderwaardige wezens en dienen ze met lage geboortecijfers en hoge sterftecijfers te worden verminderd !! Het feit dat er een donkere president is die de elite gehoorzaamd, maakt het hun alleen maar makkelijker omdat de mensen wanen dat er geen racisme meer is nu er een zwarte president is.

Zwarte kinderen een gewild doelwit van Eugenisten

Het is niet de eerste keer dat zwarte Amerikanen het slachtoffer zijn van "wetenschappelijke" experimenten. Tussen 1932 en 1972 werd ook het Tuskegee experiment uitgevoerd op onwetende zwarten om de gevolgen van onbehandelde syfilis te "onderzoeken". Ze werden bewust ziek gelaten met alle gevolgen van dien.

Het blijft wel vreemd dat de donkere Amerikanen wel protesteren tegen politie geweld maar geen actie ondernemen tegen de veel ernstigere en omvangrijkere aanvallen die zich in alle stilte voltrekken via de reguliere medische "dienst"verlening.

De elite zijn wolven in schaapskleren. Ze pretenderen helpers te zijn en misbruiken het vertrouwen via zogenaamde onpartijdige humanitaire organisaties, om juist maximale schade aan te brengen. Dit verklaart ook waarom er vele zogenaamde hulporganisaties in Afrika, Azië en Midden en Zuid Amerika actief zijn.

Als er een schaap over de dam is volgen er meer

Vaccins zijn niet alleen schadelijk voor donkere mensen, maar voor alle mensen !! Vaccinaties bij getinte kinderen veroorzaken echter meer schade, zoals autisme, dan bij blanke kinderen.

Een ander probleem is dat als een ontwikkeld land vaccins toepast op basis van vervalste studies, andere landen hun kans schoon zien om ook meer te vaccineren met als voorwendsel het argument dat de ontwikkelde landen het toch niet zouden invoeren als het niet goed zou zijn. En zo worden er meer vaccinaties toegepast in de hele wereld, ook in Nederland, België en de EU.


Bekijk de onthullingen van een insider


Corrupte instellingen en schijn 
Het is een gekke wereld. Men zegt het een, maar streeft naar het tegenovergestelde. Het is niet alleen de Westerse wereld. Ook de rest van de wereld is vervallen in leugens en deceptie. Namen en slogans voeren vaak de boventoon maar geven niet de werkelijkheid weer; "The land of the free" is niet vrij en het communistische China is kapitalistischer dan de meeste landen. Iran en ISIS zeggen de aartsvijand van Israël te zijn maar doen niks tegen Israël, terwijl ze wel vechten tegen hun "geloofsbroeders" en anderen in de regio.

Blinde volgers staan niet bewust stil bij wat ze doen, maar worden gemanipuleerd om naar de wensen van de elite te handelen. Ook het doublethink van George Orwell viert hoogtij. Zo denken de ISIS strijders dat ze voor een "goed doel" horror daden verrichten, terwijl ze in werkelijkheid door hun zogenaamde "vijanden" zelf zijn opgericht om meer chaos te brengen zodat de elite met hun stromannen zoals Obama en McCain, dankzij de door hen zelf veroorzaakte horror kan ingrijpen om hun eigen agenda door te drukken. Hierdoor vechten ze juist tegen datgene wat ze zeggen te willen. 

Dit is het "problem-reaction-solution" paradigma. Creëer eerst zelf een probleem, dan zullen de mensen om optreden smeken en kom dan met de zogenaamde oplossing. Ze creëerden zelf oorlogen in het midden-oosten, daarna vragen de mensen om op te treden en komen zij, de eigenlijke bedenkers en uitvoerders van deze misdaden als redders binnen om het probleem op te lossen. Eerst werd een conflict opgezet met valse beloftes aan de oppositie om er zogenaamd voor te zorgen dat Syrië bevrijd zou worden van de brute Assad. De opstand begon maar de hulp was beperkt om te voorkomen dat een partij de strijd zou winnen en het conflict tot een einde zou komen. Nu willen ze zelfs het Assad regime "helpen" om meer bloed te vergieten en het conflict te laten voortduren en het uit te breiden. Zelfs Machiavelli zou dit niet eens bedacht kunnen hebben.

Goed is slecht en slecht is goed. De instituties die zeggen een bepaalde doel na te streven, verwezenlijken in werkelijkheid het tegenovergestelde. Zo pretenderen religieuze instellingen de godsdienst te bevorderen, maar in werkelijkheid bestrijden ze juist de godsdienst en spiritualiteit door afkering en desinteresse te kweken. De toezichtorganen op de gezondheid houden er juist toezicht op dat de mensen ongezond blijven en in het gezondheidssysteem belanden waar ze er in zullen blijven.

Straf en beloning
De bestuurders van zulke organisaties zijn corrupt. De werknemers worden in toom gehouden met straf en beloning. Het hoofd van CDC, Dr. Julie Gerberding, werd later beloond voor haar wetenschappelijke fraude en criminele activiteiten met een lucratieve baan bij Merck, de vaccin producent, waar ze nog steeds werkzaam is.

Gelukkig zijn er altijd mensen met een geweten. In Nederland waarschuwt Teuni Kuiper al jarenlang voor vaccins. De Amerikaanse klokkenluider, dr. William W. Thompson, die jarenlang meewerkte aan de wanpraktijken van CDC kreeg gewetensproblemen en kwam recentelijk met de waarheid naar buiten. Naar nu pas duidelijk is geworden heeft hij zelfs in 2004 de directie gewaarschuwd over de gevolgen van vaccins bij vooral zwarte kinderen. Hij vroeg in die brief ook integriteitskwesties te adresseren. Zie hier de brief van dr. William W. Thompson aan dr. Julie Gerberding, hoofd CDC. Het bestuur was niet van deze brief gediend en waarschuwde hem zich gedeisd te houden. Als een andere reactie op de brief werden de studieresultaten opzettelijk vervalst door de resultaten van veel participanten buiten beschouwing te laten en de steekproefgrootte drastisch, tot een statistisch gezien niet significante datahoeveelheid te verkleinen. Wetenschappers zoals Coleen Boyle die medeplichtig waren aan deze misdaden kregen natuurlijk een beloning en een prijs voor hun "verdiensten".
Zo werkt corruptie. Onderdruk de waarheid en eerlijke mensen, pleeg massaal fraude en beloon medeplichtigen met ceremonies, titels en geld.

Gewetenloze wetenschappers bedriegen en bedreigen de wereld

De insider heeft nu besloten de waarheid naar boven te brengen, ook indien het zijn eigen carrière schaadt. Gelukkig heeft hij ook de documenten waarmee hij de waarheid bewijst. Konden alle mensen maar geld en status afwijzen om andere mensen te helpen.

Wees dus kritisch en alert. De overheid heeft niet altijd het beste met u voor !!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten